Convocarea adunarii generale anuale repetate a actionarilor CI ”Interpares Prim” SA pe rezultatele anului 2015

Conform hotărârii Consiliului CI “Interpares Prim” SA din 18 mai 2016 (proces-verbal nr. 27), se anunţă convocarea adunării generale ordinare anuale repetate a acţionarilor Societăţii, care va avea loc pe data de 10 iunie 2016, cu începere de la ora 14-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Industrială, 75, sala de ședințe a întreprinderii ”Consam” SA. Adunarea va avea loc cu prezenţa acţionarilor. 

 

ORDINEA DE ZI:

 

1. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv al societăţii privind activitatea pentru anul 2015 şi a Business planului pe anul 2016.

2. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului societăţii pentru anul 2015.

3. Aprobarea Dării de seamă financiare a societăţii pentru anul 2015 şi concluzia Auditorului societăţii.

4. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori a societăţii pentru anul 2015.

5. Cu privire la repartizarea profitului si cuantumul dividendelor acţionarilor pentru anul 2015, şi normativele de repartizare a profitului pe anul 2016.

6. Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Statutul societăţii.

7. Aprobarea cuantumului retribuţiei muncii, remunerărilor anuale şi compensaţiilor organelor de conducere şi control. 

8. Alegerea membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori a societății.

9. Aprobarea Auditorului societăţii şi a cuantumului retribuţiei serviciilor acestuia.

 

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunare a fost întocmită conform situaţiei din 11 aprilie 2016.

Înregistrarea acţionarilor va începe la ora 13-00şi va finisa la ora 13-50. Acţionarii vor prezenta documentul de identitate, iar reprezentanţii lor şi procura perfectată conform legislaţiei în vigoare.

Materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor pot fi consultate pe adresa: mun. Chişinău, str. Matei Basarab, 2a, în zilele de lucru între orele 9-00 – 17-00.

 Relaţii la nr. de tel.: (022) 32-50-00.